Bibliotekstermer på svenska och engelska

Sammanställd av Sue Dodd
Senast uppdaterad 2013-05-20
© 2003-2017 Författaren och Uppsala universitetsbibliotek


Sök ord eller del av ord: vagn, biblioHela listan A-Ö
# * + / < > @ \ _ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Å Ä Ö

Svenska

Engelska

# fyrkant, brädgård
# hash mark, hash, hashmark
* stjärna, asterisk
* asterisk
+ plustecken (+)
+ plus (+)
/ snedstreck
/ forward slash
< mindre än-tecken, vinkelparentes
< less-than sign, (left-)angle bracket
> större än-tecken, vinkelparentes
> greater-than sign, (right-)angle bracket
@ snabel-a
@ at, at-sign
\ omvänt snedstreck
\ backslash
_ understruken, understrykning
_ underscore
A&I
abstracting and indexing (A&I)
agent, leverantör (- ibland även själva produkten - som samlar databaser och/eller tidskrifter från olika producenter/förlag)
aggregator
akademiker, forskare
scholar
akronym
acronym
aktualitet
currency
"you know, how up-to-date is it?"
aktuell
up-to-date
aktuell lista, löpande lista
current list
alfabetiserat
"alfabetiserat enligt ..."

arranged alphabetically (according to ...)
alfabetisk(t)
alphabetic(ally)
"in alphabetic order"
alternativstavningssökning
fuzzy search (ibland även pattern search)
amanuens
assistant librarian (N.B. Not a library assistant)
anbud
"lämna ett anbud (alt. en offert), be om att få offert"

Se även: - offert
tender
"submit a tender (for), invite tenders (for), invitation to tender"
Se även: - tender
anbudsgivare
Se även: - offert
tenderer
Se även: - tender
angiven låneperiod
stipulated loan period
anknytning, ank. (telefon)
extension, ext.
anordningar, faciliteter (kafé, toaletter)
facilities
anslagstavla
notice board
ansluten
affiliated
anställd
employed
ansvarig för
in charge of
ansvarsbibliotek
national resource library
ansöka om (ansökan)
apply for (application)
anvisat område (där man t.ex. äter eller läser)
designated areas (e.g. for eating or studying)
användare (som grupp )
clientele (används för användare som grupp, aldrig för en individ)
användare, låntagare
Se även: - biblioteksanvändare - tillfällig användare
patron
Se även: - library member, or member of the library. library user (använd hellre patron, eller library member ) - walk-in user
användargränssnitt
user interface
användarID
user ID
användarinformation (med bl.a. namn, adress)
patron record
användarnamn
user name
användarrättigheter
access rights
användarstöd (d.v.s. instans hos leverantören för tekniska och administrativa frågor från kunderna)
help desk
användarundervisning
Se även: - bibliografisk undervisning
user education, library instruction
Se även: - bibliographic instruction
API - programmeringsgränssnitt
application programming interface (API)
artikeldatabas
article database, article index
att mäta citeringar (oftast, men mer precist handlar det om vad som ska mätas)
Se även: - bibliometri
citation metrics
Se även: - bibliometrics
avbeställa
cancel
avdelningschef
Se även: - prefekt
head of department (in an organisation)
Se även: - head of department
avgift; fast avgift
fee, charge; flat fee
avgiftsbelagd/t
cost money
"this service costs money"
avhandling, ibland uppsats på C- eller D-nivå
Se även: - doktorsavhandling - uppsats
thesis (pl. theses)
Se även: - doctor's thesis; doctoral - student paper, term paper, dissertation
avlarmad
desensitized (of magnetic strip)
avlarmningsapparat
desensitizer
avmagnetisera
deactivate, desensitize
avregistrera ( t.ex. ett lån)
check in
avslutad prenumeration
discontinued subscription
avstängd (om person)
Se även: - stänga av (en person)
banned, suspend, privileges withdrawn
Se även: - ban (somebody)
avtal
Se även: - sluta avtal
contract
Se även: - sign a contract (reach an agreement, enter an agreement)
avtalsvillkor
terms and conditions
baksidestext
blurb
band, volym
volume
barnbibliotekarie
children's librarian
barnbok
Se även: - ungdomsbok
children's book
Se även: - book for (pre-)teens
begreppssökning
concept search (Söker även efter relationer vad gäller betydelser eller form (t.ex. pluraler))
begränsa sökningen
Se även: - utöka sökningen
refine a search
Se även: - expand a search
begränsad tillgång
Se även: - gratis tillgång
limited access, restricted access
Se även: - free access
behörig användare
authorised user
bekräfta
confirm
belägga
do a (bibliographic) check, check
"I did a bibliographic check on this book in LIBRIS; he checked in LIBRIS; There's no record of the book in LIBRIS = det gick inte att belägga den i LIBRIS"
bemanna
staff, man (verb)
bemöta allmänheten, bemötande
dealing with the public, way of dealing with ...
bestånd
holdings
beståndsanalys
collection analysis
beställd bok e.d.
Se även: - reserverad titel
item on hold
Se även: - reserved item
beställning, begära, begäran
Se även: - reservation, beställning
request
Se även: - reservation
betala (skärmbilden) styckevis
pay per view, pay by view
bevaka
monitor (verb)
bevakning
Se även: - omvärldsbevakning
current awareness
Se även: - competitive awareness, comparative awareness
bibliografisk databas, referens databas
bibliographic database
bibliografisk post
bibliographic record
bibliografisk undervisning
Se även: - biblioteksundervisning, användarundervisning
bibliographic instruction
Se även: - library instruction, user education
bibliografiskt format (MARC, XML etc)
bibliographic format
bibliometri
bibliometrics
bibliotekarie på golvet
roving librarian
biblioteksanvändare (registrerad, dvs med bibliotekskort)
Se även: - användare, låntagare
library member, or member of the library. library user (använd hellre patron, eller library member )
Se även: - patron
biblioteksassistent
Se även: - bibliotekspersonal, biblioteksassistent
assistant librarian (works as a librarian and usually has some kind of relevant qualification)
Se även: - support staff, library assistant
biblioteksband
library binding
bibliotekschef
head of library (UK); library director (US) (At a university library: The University Librarian)
"Head of the Library and Information Services"
biblioteksentré
library foyer
biblioteksfrågor
library issues
bibliotekskonsulent
consultant librarian
bibliotekskort
Se även: - lånekort
library card
Se även: - reader's card, library card
bibliotekslokaler
Se även: - läsesalslån
library premises
"must be read on the library premises"
Se även: - in-house use
biblioteksmaterial
library materials, library items
biblioteksorientering (den första allmänna undervisningen)
library induction
bibliotekspedagog
instruction librarian
bibliotekspersonal, biblioteksassistent (som inte är bibliotekarie)
Se även: - biblioteksassistent
support staff, library assistant (Note the difference between "library assistant" and "assistant librarian")
Se även: - assistant librarian
biblioteksrabatt
library discount
bibliotekssystem (dvs. datasystem för bibliotek)
library automation software
bibliotekssystem (dvs. huvudbibliotek plus alla filialer)
"UB inkl. filialer"

Se även: - bibliotekssystem
library system
Se även: - library automation software
biblioteksundervisning, användarundervisning
library instruction, user education
biblioteksutgåva (t ex med pansarband)
library edition
biblioteksvakt/biblioteksstudent (en student som arbetar extra på ett bibliotek)
student librarian, part-time student librarian
biblioteksvaktmästare
library porter
biblioteksvärlden
library community
bidrag (söka)
grant (apply for)
bilaga
Se även: - tidningsbilaga
appendix (pl. appendices) (UK); annex (US)
Se även: - newspaper supplement
bild (inkl. foto, teckning, diagram e.d.)
image
bildläsare, avläsare (för bl.a. lånekort), skanner
scanner (för bl.a. lånekortet)
bildskärm
monitor (subst.)
bindestreck
hyphen
biträdande ÖB (biträdande överbibliotekarie)
deputy library director
biuppslag, sökelement
added entry
blankett
form
blindskrift, punktskrift
braille
blädderblock
flip chart, flip board
bläddra igenom, titta igenom, söka igenom, även söka efter
browse
bocka av
tick the box (UK); check the box (US)
bokband
book cover
bokbuss
mobile library (UK); library on wheels (US)
bokficka
book pocket
bokframtagare
book fetcher
bokframtagargruppen
book retrieval team
bokframtagning(sförfarande)
book-fetching (arrangements), book retrieval
bokhistoria
book history
bokomslag
Se även: - skyddsomslag
dust jacket
Se även: - protective cover
bokrond
"en bokrond med bokvagn på ett sjukhus"

ward round
"the librarian does a ward round every Tuesday. Alt. The librarian goes round the wards every Tuesday."
bokrygg
spine
bokstöd
bookend
boktips
further reading
bokuppsättning
reshelving
bokuppsättningsvagn
reshelving cart (or trolley)
bokvagn
trolley (UK); cart (US)
boolesk operator
boolean operator
boolsk sökning
boolean search
brevsamlingar
collections of letters (UK); letter archives (US)
broschyr (OBS! det engelska ordet "brochure" brukar har betoningen på 1:e stavelsen)
brochure, leaflet
bruksbibliotek (används enbart av Uppsala UB)
Se även: - filial (bibliotek) - specialbibliotek - ämnesbibliotek
site library (Used when "branch library", "subject library" or "special library" are not appropriate)
Se även: - branch library - library outlet (US) - special library - subject library
brus
Se även: - fel träff
noise
Se även: - mishit
bryta en regel
breach a (library) regulation
bunden eller inbunden bok
hardback
bytesverksamhet
exchange (operations)
böter, bötesbelopp
Se även: - förseningsavgift
fine
Se även: - overdue fine
CD-bok
Se även: - ljudbok, hörbok, CD-bok eller kassettbok
CD book
Se även: - audiobook
centralt avtal, nationellt avtal (avser licenser)
national licence
centrumbildningar
cross-disciplinary centres
chatta
chat (OBS uttal! 'shat' betyder något annat)
cirkulationslista
forwarding list
citattecken
Se även: - citattecken (vardagligt)
quotation marks
"within quotation marks"
Se även: - quotes
citattecken (vardagligt)
quotes (Ledigt. Börjar bli acceptabelt även i skrift )
"put it in quotes, alt. put it between quotes"
citera
Se även: - citera
cite (oftast en skriven källa)
Se även: - quote
citera (även det talade ordet)
Se även: - citera
quote
Se även: - cite
civilingenjör (OBS! Inte detsamma som civil engineer )
Se även: - väg- och vattenbyggnadsingenjör
engineer (dvs graduate engineer )
Se även: - civil engineer
compactushyllor
rolling shelves (also "compact shelving" but this is less common both in UK and USA)
cybrarian (en bibliotekarie som är specialist på e-resurser. En hopslagning av de engelska orden cyberspace och librarian)
cybrarian
DAISY bok
Se även: - CD-bok
DAISY book
"Daisy books can only be read using a Daisy Talking Book player or Daisy software on a PC"
Se även: - CD book
datorutrustning, hårdvara, maskinvara
hardware
debitera
charge (UK); bill (US)
"we will have to charge you for this item"
delta i ett (undervisnings-)tillfälle
attend a (training) session
deltagande ..., medlem
member of ... (oftast bättre än participatory)
deltagande institutioner (konsortiemedlemmar)
participating institutions (consortium members)
demokratifrämjande bibliotek (Folkbibliotek som aktivt bidrar till demokratiseringsprocessen för missgynnade grupper)
transformative libraries
depå (t.ex. bokdepå)
Se även: - elektroniskt arkiv
storage area, repository
Se även: - repository
depåbibliotek
depository library
diakriter, diakritiska tecken
diacritics
"you know, accents and such like "
dialog
dialogue (UK); dialog (US)
dialogruta
dialogue box (UK); dialog box (US)
digital (synonymt med elektronisk)
digital (synonymous with electronic)
digital publicering
electronic publishing, digital publishing (the first is more common than the second)
digitalisering
digitisation (UK); digitization (US)
disk (som möbel)
Se även: - informationsdisk - utlåningsdisk
counter
Se även: - help desk, service point (US, UK), enquiry desk - reference desk (US) - loan desk
disputation
disputation (betoningen på näst sista stavelsen )
"defended in a formal disputation"
disstansstudier
distance learning
distansstuderande
distance student
distributör, leverantör
Se även: - leverantör
distributor
Se även: - supplier
doktorand
doctoral student (can also be referred to as a postgraduate or graduate)
doktorsavhandling
Se även: - uppsats
doctor's thesis; doctoral
Se även: - student paper, term paper, dissertation
dokumentanskaffning
document delivery
e-brevlåda
mailbox
e-möte
online meeting, e-meeting
e-post
email, e-mail
e-postadress
e-mail address
e-tidskrift, elektronisk tidskrift
e-journal, electronic journal
e.m. (eftermiddagen)
p.m. (d.v.s. post meridiem, alt. meridian) (jfr. a.m.)
ebook, e-bok
e-book
EDI
Se även: - SDI
EDI - electronic dissemination of information
Se även: - SDI - selective dissemination of information
eget bruk
own use
"for your (his, her) own use"
elektronisk (synonymt med digital)
electronic (synonymous with digital )
elektronisk dokumentleverans (dvs vanligen förmedling av artikelkopior via e-post o.s.v.)
electronic document delivery
elektroniskt arkiv
Se även: - depå (t.ex. bokdepå)
repository (mostly used for electronic storage )
Se även: - storage area, repository
enhetschef
head of section
enkät
questionnaire
erfordrat
required
"password is required"
ersätta
replace
etikett, etikettering
label, labelling (UK); label, labeling (US)
examensarbete
degree project, alt. degree thesis
exemplarnummer
copy number
exlibris
bookplate
f.m. (förmiddag)
a.m. (ante meridiem, alt. meridian) (jfr p.m.)
facklitteratur
"en fackbok"

non-fiction (UK); nonfiction (US)
"a non-fiction book"
faktadatabas
database for facts about ..., database of facts (vanligare än factual database)
faktor
production editor
fallande
falling (synonomous with descending)
fel träff
Se även: - brus
mishit
Se även: - noise
festskrift
Festschrift (det tyska ordet används i engelskan, oftast med versalt F)
filial (bibliotek)
Se även: - huvudbibliotek
branch library (UK); library outlet (US) (branch library is the more common term also in the USA)
Se även: - main library
filosofie doktor (F.D.)
Doctor of Philosophy (Ph.D.)
filosofie kandidatexamen (fås efter minst 3 års utbildning på grundnivån. Ofta förkortad till fil. kand.)
bachelor's degree (a first degree at the basic level. The most common are B.A. i.e. bachelor of arts and B.Sc. i.e. bachelor of science)
filosofie licentiat
Se även: - licentiatavhandling
licentiate (a post graduate degree but lower than a doctorate. This is a degree obtained in some countries, including Sweden)
Se även: - licentiate thesis
filosofie magisterexamen (förkortas fil.mag.)
Se även: - mastersexamen, magisterexamen
magister's degree (This is a postgraduate degree that is conferred in a few countries including Sweden)
Se även: - master's degree
fjärranvändning
remote access
fjärrlån
interlibrary loan, ILL
fjärrlånebeställning
ILL request
flerbandsverk
multi-volume book (a book in several volumes)
flik
tab (e.g. in a file, a filing system or on a website)
foliant
folio
folkbibliotekarie
public librarian
forskningsbibliotek (1) (t.ex. universitetsbibliotek)
Se även: - forskningsbibliotek (2)
academic library (a university library)
Se även: - research library
forskningsbibliotek (2) (ett specialbibliotek för forskare, vanligtvis utanför universitetssfären)
"SCB, Naturvårdsverkets bibliotek"

Se även: - forskningsbibliotek (1) - specialbibliotek
research library
Se även: - academic library - special library
forskningsbibliotekarie
academic librarian (UK); college librarian (US)
framplockningslapp
call slip; paging slip; stack call
frassökning
phrase search
fritextsökning
keyword search ("free-text search" is acceptable but unusual)
fullmakt
proxy authorisation (to grant the power of proxy to another person allowing them to act on your behalf)
fulltext
full text (snart acceptabelt som ett ord även i UK)
fungera bra med ...
compliant with ... (jfr. stavningen med complaints. Rimmar med 'giant')
fylla i en blankett
fill in a form; fill out a form
fyrkant (#)
hash mark (#) (alt. hash, hashmark)
få tillgång
gain access
fått fötter
Se även: - förkommen titel
gone walkabout
Se även: - missing item, lost item
fältsökning
field search
följesedel
delivery note (UK); shipping list (US)
förbjuden, ej tillåten
prohibited
fördärva (vb.), skada (subst.)
Se även: - skada (vb.), skada (subst.)
deface, defacement
Se även: - damage
företagsbibliotek
corporate library
företagsbibliotekarie
corporate librarian
företagsekonomiskt bibliotek
Se även: - företagsbibliotek
business library (usually a branch of a metropolitan public library that serves the businesses in the city)
Se även: - corporate library
författarbesök
author talk, meet an author (the library runs a "meet an author" programme)
förhandlingar
negotiations
förhandsgranskning (av artiklar inför publicering, görs av ämnesexperter knutna till förlaget))
peer-review
förkommen titel
Se även: - fått fötter
missing item, lost item
Se även: - gone walkabout
förkortning
abbreviation
förlag
publisher
förnyelse av avtal/prenumerationer
renewal (2)
förnyelseavi (för tidskriftsprenumerationer)
renewal notice (för tidskrifter som måste förnyas)
förord
preface
försenad
overdue
förseningsavgift
Se även: - böter, bötesbelopp
overdue fine
Se även: - fine
försäljare
vendor
försättsblad
Se även: - illustrerat försättsblad
fly-leaf
Se även: - frontispiece
förvalt värde, förval, förinställt värde
default
förvärvsbibliotekarie
acquisitions librarian
gallra
Se även: - utgallrad
weed, withdraw (the result of weeding is withdrawal)
Se även: - withdrawn
gallring
Se även: - gallra
weeding
Se även: - weed, withdraw
garantitid
warranty
garderob (offentlig)
cloakroom
gemen (liten bokstav)
lower case, lower-case, lowercase
"you know, small letters"
gemensamma resurser
resource sharing
generationsväxling
succession planning
giltig/t till
Se även: - utgångsdatum
valid till
Se även: - expiry date - expiration date (US)
godkänd term
preferred term
gratis
free of charge, free
gratis källor
open sources
gratis tillgång
Se även: - begränsad tillgång
free access
Se även: - limited access, restricted access
gravyr
engraving
grundutbud, basutbud
basic service
grupp (av datorer eller sökträffar)
cluster (of PCs or search hits)
grupprum, grupparbetsplats
group working area, group study area
grå litteratur
grey literature (UK); gray literature (US)
gränssnitt
interface
gymnasiebibliotekarie
Se även: - skolbibliotekarie - forskningsbibliotekarie
school librarian at a sixth form college (UK) (UK); high school librarian (US)
Se även: - school librarian - academic librarian - college librarian (US)
handbok
manual
handskriftsavdelning
manuscripts department
helårsprestation/helårsstudent (översätts sällan)
full-time equivalent (FTE)
hemlån (På engelska utgår man ifrån hemlån.)
Se även: - fjärrlån - läsesalslån
loan
Se även: - interlibrary loan, ILL - in-house use
hemort
home town
hotspot (ett ställe med trådlöst uppkoppling till internet)
Se även: - trådlös uppkoppling
hotspot, hot spot
Se även: - WiFi, wireless connection, WiFi connection
huvudbibliotek (som har en eller flera filialer)
Se även: - filial (bibliotek)
main library (which has one or more branch libraries)
Se även: - branch library - library outlet (US)
huvuduppslag
main entry
hylla (hyllor)
shelf (pl. shelves)
hylletikett, även knubb
shelf guide (synonymt med shelf label)
hyllgavel
end of the shelves
hyllsignum
shelf mark (UK); call number (US)
hyllstädning
tidying the shelves
hyllvärmare
shelf-sitter
hålslag
hole punch
häftapparat
stapler
häfte
paperback
häftklammer
staple
hänvisa
refer
högerklicka på musknappen
click the right-hand button on the mouse
högläsning
reading aloud
högskolepoäng (hp) (En veckas studier motsvarar 1,5 hp. och en termins studier motsvarar 30hp.)
higher education credits (HE credits) (One week's study is worth 1.5 HE credits and a 15 week semester 30 HE credits.)
icke godkänd term
non-preferred term
icke tryckt material
non-print material (UK); nonprint materials (US)
icke-kommersiell organisation (ofta s.k. enskilda organisationer; andra begrepp finns)
not-for-profit organisation (UK); not-for-profit organization (US) (alt.: non-profit organiz(s)ation )
ID-nummer
Se även: - personnummer
ID-number (UK); social security number (US) (In the US a social security number is used as an ID-number)
Se även: - Swedish ID number
igenkänning
Se även: - IP-adress, igenkänning
recognition
Se även: - IP address recognition
ikon, symbol
icon
illustrerat försättsblad
Se även: - försättsblad
frontispiece (om bladet innehåller en illustration)
Se även: - fly-leaf
indexering
indexing
indexeringsspråk
indexing language
indexeringsterm (även ämnesord)
descriptor
informationsdisk (OBS! Bör inte översättas med Information Desk eftersom detta används i större bibliotek för disken vid huvudentrén som bemannas av icke biblioteksutbildade personal)
Se även: - lånedisk, låneexpedition
help desk, service point (US, UK), enquiry desk (UK); reference desk (US)
Se även: - circulation desk
informationsförsörjning
provision of information
informationskompetens
information literacy, information skills
inkasso
debt collection
inkunabel, inkunabler (pl.) (De tidigaste tryckta böcker, d.v.s. före 1501. Mindre ofta används den latinska stavningen incunabulum, incunabula (pl.))
incunable, incunables (pl.) (Books printed before 1501. Quite often the Latin versions are used in English, i.e. incunabulum, incunabula (pl.).)
inköpsförslag
request to purchase
"You can make a request to purchase it electronically or on paper"
inlaga (gäller böcker - dvs allt innanför pärmarna)
book-block (UK); book-block, text-block (US)
innehållsförteckning
TOC, table of contents
innehållsförtecknings-alert
TOC-alert (dvs Table of Contents)
innehållslig indexeringsterm
content descriptor
inplastad
covered with protective plastic
inskriven låntagare
registered borrower (eller user)
institution (vid ett universitet)
department (at universities some departments may refer to themselves as institutes, e.g. Institute of Education.)
"The English Department at the university. "
integrerat bibliotek (både skol- och folkbibliotek)
school community library (There are many variations e.g. school and public library, community/school library)
intermediär
intermediary
Internet
"på Internet"

Internet
"on the Internet"
internremiss
Se även: - remittera
internal referral
Se även: - refer to, pass on to, forward request to
inventering
stocktaking, stock-taking
IP-adress, igenkänning
IP address recognition
IT-tekniker
computer technician
jokertecken
wildcard
jour
on duty
juridisk bibliotekarie
law librarian
kapitälband
headband (headband is at top of a book's spine, tailband at the bottom. Collectively they are endbands)
kappa, ramberättelse
Se även: - sammanläggningsavhandling
comprehensive summary
Se även: - compilation thesis
karta (över bibliotekslokaler)
floorplan, floor plan
katalog
catalogue (UK); catalog (US)
katalogisatör
cataloguer (UK); cataloger (US)
katalogisera
catalogue (UK); catalog (US)
"I'm cataloguing that book now"
klagomål om ...
complaint about ... (rimmar med 'paint')
klammer
square brackets
klassifikationskod
class number (används för Dewey Decimal notation, en mer allmän term är "notation")
klassifikationssystem
classification system
klosterbibliotek
monastic library
klädskåp
locker
knapp
button
kombinera
combine
kommande program
forthcoming events
kommersiell användning
commercial use
kompendium
coursepack
konferenspublikation
conference publication
konservator
conservator
konsortiemedlem
participating institution (används hellre än "consortium member")
konsortium
consortium (pl. consortia)
kontaktbibliotekarie
liaison librarian
kontrollerad vokabulär
controlled vocabulary
kopieringsapparat, kopiator, kopieringsmaskin
photocopier (UK); photocopy machine (US)
kopieringskort
copy card
korrekturläsa
Se även: - korrekturläsning
proofread (strictly this is used for checking the galley proofs from the printers)
Se även: - copy-editing
korrekturläsning
Se även: - korrekturläsa
copy-editing (checking work done on a manuscript before it is sent to the printers)
Se även: - proofread
korshänvisning
cross-reference
kort lån
short loan
korthet
"i korthet"

brief (Obs! inte shortly som betyder snart)
"in brief"
korttidslånesamling
short loan collection
kravbrev
recall notice
kravhantering
issuing overdue notices
kronologisk(t)
chronological(ly)
kräva (en bok)
recall (items)
krävbar
recallable
kulturarv
cultural heritage
kurir
courier
kursbok
course book
kurspaket
course packs
kvarglömda saker
lost property
kvitto
receipt (OBS! p-et hörs inte. Ordet rimmar med "seat")
kvitto med återlämningsdatum
date due slip
källa
source
källkritik
evaluating sources (of information) (Även 'source appraisal')
köa på utlånad bok
wait your turn for a book that's out on loan
köp, köpa
purchase
ladda hem, spara, importera
Se även: - A&I
download, save
Se även: - abstracting and indexing (A&I)
ladda ned, hämta
download
ladda upp, exportera,
upload, export
lagra en sökstrategi
Se även: - stående sökprofilstjänst
store a search strategy
Se även: - alert service
lagrad sökning
stored search (synonymous with saved search)
lansera (ny produkt eller version)
launch
lapp
slip (of paper), notice
larma av
disable the alarm, desensitize the magnetic strip
larma på
alarm (an item)
larmbåge
security gate, barrier
lathund
quick reference guide
"quick reference leaflet on ..."
legitimation
proof of identity
leverantör (kan även äga produkter )
Se även: - distributör, leverantör - leverantör, t.ex. Internetleverantör
supplier
Se även: - distributor - provider
leverantör, t.ex. Internetleverantör
Se även: - distributör, leverantör - leverantör
provider
Se även: - distributor - supplier
leverera
deliver
licensavtal
licensing agreement
licensgivare (dvs juridisk term för leverantör i samband med avtal)
licensor
licenstagare (dvs juridisk term för köpare i samband med avtal )
licensee
licentiatavhandling
licentiate thesis
limmad
glued
lista (subst. och verb)
list
litografi
lithograph
litteraturförmedling
book promotion, promoting books
litteraturlista (i en vetenskaplig artikel eller bok)
reference list
litteraturstudie
previous research
"a study of previous research shows that ..."
ljudbok, hörbok, CD-bok eller kassettbok
Se även: - talbok
audiobook (synonymous with book-on-tape, recorded book, and talking book)
Se även: - talking book
ljuspenna
light pen
logga in
log in (also possible but less common and in this order are "login", "log on" and "logon")
lokal licens
site licence
lucka
missing issue, gap in a subscription, lacuna (pl. lacunae)
låna om, förlänga ett lån
renew
låna ut
check out, issue (UK); charge (US) (checkout and check-out are variants but less common)
låneautomat
Se även: - utlåningsapparat (alt. låneautomat)
self-checkout, self-issue machine
Se även: - automated checkout
lånedisk, låneexpedition
circulation desk
låneformulär
loan form
låneförbindelse
borrowing agreement
lånekort
reader's card, library card
låneregler
borrowing regulations
lånesticka
shelf marker
långtidslagring
long term preservation
låntagare
borrower, user
låntagarkategori
user-group, patron type
låntagarkonto
borrower account
länk, länkning
link, linking
länksamling
collection of links
länsbibliotek
county library
länsbibliotekarie
county librarian
lärande miljö
learning environment
lärd (dvs akademisk)
learned (Obs! I denna betydelse uttalas båda stavelser. Synonymt med academic)
lärda sällskap
learned societies (uttalet i det här fallet är learn-ned, d.v.s. 2 stavelser)
läsare (person eller programläsare - t. ex. cd-romläsare, pdf-läsare, e-bokläsare)
Se även: - läsplatta
reader (jfr patron)
Se även: - e-book reader, wireless reading device
läsecirkel
reading group
läsesalslån
in-house use
läsfrämjande
reading promotion
läsplats
Se även: - läsplatser
carrel
Se även: - study area, places in a reading room
läsplatser
Se även: - läsplats
study area, places in a reading room
Se även: - carrel
läsplatta
e-book reader, wireless reading device (e-book reader (alt. ebook reader)is rapidly becoming the more widely used term (June 2012))
lässvårigheter
reading difficulties
lättlästa böcker
easy readers
löpande (gällande) prenumeration
current subscription
löpande nummer
current issue
"Only the current issues of our journals are on display"
lösbladspärm
loose-leaf binder (eller loose-leaf file)
lösenord
password
magasin
stacks
magisteruppsats
master's dissertation (alt. thesis)
magnetremsa (t.ex. för larmen)
magnetic strip
mall
template
markera (på en skärm)
Se även: - överstryka
highlight (on a screen)
Se även: - highlight
marknadsföra
market (verb)
marknadsföring
marketing
markör
cursor
maskera
Se även: - trunkera - trunkering (höger, vänster)
mask (eller character masking)
Se även: - truncate - truncation (right-hand, left-hand)
maskinfel
Se även: - programfel
glitch (in the system, i.e. hardware)
Se även: - bug
mastersexamen, magisterexamen (Den nya mastersexamen fås efter en två-årig påbyggnadsutbildning och är en europeisk standard i linje med Bologna process. Magisterexamen fås efter en ett-årig påbyggnadsutbildning. Båda är på avancerad nivå)
master's degree (A post-graduate degree, e.g. M.A or M.Sc. or other abbreviation. Sweden differentiates between a "two year Master's degree" which is a European standard in line with the Bologna Process and a "one year Master's degree", equivalent to "magisterexamen")
matte
maths (UK); math (US) (kortform för mathematics)
medge kopieleveranser
allow copies to be sent to ... (or made for)
medieplanering
collection management
mediespecialist
media specialists
mikrofilm läsare
microfilm reader
mobilzon
phone zone
moderhögskola
home college
mus
Se även: - styrplatta
mouse
Se även: - touch pad, track pad
musikalier
musical scores (UK); music scores (US)
mångkulturell verksamhet
multicultural activities
mångspråkig litteratur
multilingual literature
namnbricka, namnskylt (När det handlar om en dörrskylt, gör hellre en omskrivning. Se exemplet)
name badge, name tag (Both of these are worn)
"Wear your name badge at all times. His name is on the door."
nedladdning
downloading
nedladdningsbar
downloadable
netto fjärrinlånare
net borrower
netto fjärrutlånare
net lender
notation (t.ex. inom Dewey)
Se även: - klassifikationskod
notation
Se även: - class number
nummer (av en tidskrift), utgåva (av en seriell publikation)
issue
"in this issue of Time Magazine"
nyckelord
keyword
nyförvärv
recent acquisitions
närhetssökning
proximity search
nättjänst, webbtjänst
online service
obetalda böter
unpaid fine
Obs! (observera)
N.B. (alltid versaler, från latinet nota bene)
offentligt finansierade bibliotek
publicly funded libraries (Caution! Libraries can also be state funded, but this means different things in the US and one-state countries like Sweden and Estonia)
offert
tender
okattade
not catalogued
omfattande
comprehensive
omfattning
scope
omlån
renewal
omlånsavgift, förlängningsavgift
renewal fee
omtenta
Se även: - tentera om, göra en omtenta
resit, retake (examination)
Se även: - resit (retake) an examination
omvärldsanalys
Se även: - omvärldsbevakning
competitive intelligence
Se även: - competitive awareness, comparative awareness
omvärldsbevakning
Se även: - omvärldsanalys
competitive awareness, comparative awareness
Se även: - competitive intelligence
open access (avgiftsfri tillgång till vetenskapligt material)
open access
ordstam
word stem
ovanstående information
information above
overheadfilm
overhead transparency
papperslapp
chit, slip (of paper)
papperstidskrift
print journal (more common than printed journal)
parallellpublicering
self-archiving (Used in the context of Open Access)
parentes
Se även: - klammer
brackets (synonymous with parentheses)
Se även: - square brackets
passerkort, nyckelkort
key card, alt. keycard
pekbok
board book (alternative spelling "boardbook")
pekskärm
touch screen
personal (om du väljer den mindre vanliga ordet "personnel", tänk på stavningen!)
staff, personnel
personarkiv
archives of individuals
personnummer
Swedish ID number
pinkod, säkerhetskod (skaffa, byta)
pin code (get, change)
planerad nertid (om en server)
scheduled downtime
plansch
wall chart
plastkasse
plastic bag
plattform
platform
pliktexemplar
legal deposits
pluralis
plural form
plustecken (+)
plus (+)
populärvetenskap
popular science
portal
portal
post
"en post i en databas"

record
"a record in a database"
post-koordinerad
post-coordinated
praktisk lektion, laboration
hands-on session
pre-koordinerad
pre-coordinated
prefekt
Se även: - avdelningschef
head of department (at a university or college)
Se även: - head of department
prenumeration
Se även: - avslutad prenumeration - löpande (gällande) prenumeration
subscription
Se även: - discontinued subscription - current subscription
prestanda
performance
pristak (i samband med årliga prishöjningar)
price cap
programfel
bug (used about software )
proveniens
provenance (UK); provenience (US)
provtillgång (dvs tillgång till e-resurs test innan ev. prenumeration/köp)
trial access
provtryck
proof, galley proof
proxyförled
first part (or element) of the proxy address
publiceringsdatabas
publications database (UK); [also] repository database (US) (e.g. DiVA where, for example, universities can publish and hold scholarly publications)
publika datorer
library computers (UK); public computers (US)
publikationer/förlag inom naturvetenskap, teknologi och medicin
STM publications/publishers (i.e. science, technology and medicine)
PURL
Se även: - varaktiga URL
PURL - Persistent URL
Se även: - durable URL
på väg
"på väg mellan filialer"

in transit
pågående lån
checked out items, loans
påminnelse
reminder
pärm, bokpärm
Se även: - bokomslag
cover, book cover
Se även: - dust jacket
quarto
quarto (kan även skrivas 4to)
rabatt
discount
realtid
real time
referens (i en referenslista)
reference, citation (a bibliographic reference to sources cited in a text, sometimes called a citation)
referensbibliotekarien
reference librarian
referensexemplar
for library use only
referenshanteringsverktyg
reference management software (software for handling bibliographic information, e.g. EndNote)
referensverk
Se även: - uppslagsverk - referensexemplar
reference book (book designed for reference use. )
Se även: - reference book, book of reference, sometimes an encyclopaedia or dictionary - for library use only
registrera
register (vb.)
reklamera
claim, chase
"write a claim report for damaged or missing item; chase a non-delivered journal"
remittera
Se även: - internremiss
refer to, pass on to, forward request to
"age to next library"
Se även: - internal referral
remitteringsgång
referral mechanism
reprosektion
reprographics, reprographic services (alt. photographic services)
reservation, beställning
Se även: - beställning, begära, begäran
reservation
Se även: - request
reservera
hold, reserve
reserverad titel
reserved item (Använd hellre: item on hold)
reseskildring, resedagbok
travelogue
resumé, sammanfattning
summary
reviderad
amended, revised
RFID (radioteknik för märkning av bl.a. böcker)
Se även: - streckkod
RFID (Radio Frequency IDentification, often an adhesive tag used for marking books)
Se även: - barcode
ringbindning
ring binding
rockvaktmästare
cloakroom attendant
rubrik
heading (used for names, places and subjects)
rulla upp, rulla ner
scroll up, scroll down
rullgardinsmeny
drop-down menu, roll-down menu
SAB klassifikation
Swedish classification system (a hierarchical classification system primarily for books based on the alphabet)
saga
fairy tale, fairy story
samarbete
collaboration
samkatalog
union catalogue (UK); union catalog (US)
samling
holdings, collection
samlingsbaserat (ungefär)
literary warrant
samlingspost
master record (a single bibliographic record for several items)
samlingsverk
Se även: - faktadatabas
collected works, anthology
Se även: - database for facts about ..., database of facts
sammanläggningsavhandling
Se även: - kappa, ramberättelse
compilation thesis (a doctoral thesis consisting of separately published articles with an introductory comprehensive summary)
Se även: - comprehensive summary
sammanslaget bibliotek
joint library
samordnare, samordningsansvarig
co-ordinator
samsök, samsökning (söker samtidigt i flera databaser)
cross search, federated search
"You can do a federated search in Samsök. Cross search these databases"
samtidiga användare
concurrent users
SDI
Se även: - EDI
SDI - selective dissemination of information
Se även: - EDI - electronic dissemination of information
semester
holiday(s) (UK); vacation (US)
senaste nummer
Se även: - äldre nummer
current issue
Se även: - back issue
signum
shelf mark (UK); call number (US)
singularis
singular form
skada (vb.), skada (subst.)
Se även: - fördärva (vb.), skada (subst.)
damage
Se även: - deface, defacement
skadad sak (t.ex. bok eller tidskrift )
damaged item
skeppa, sända
ship, send
skicka (t.ex. en blankett)
submit
skolbibliotekarie
school librarian
skriftserie, serie
series, serial publication
skriva en referens (OBS! "to write a reference" på engelska används vanligast i betydelsen att skriva ett intyg om en person)
cite a reference
skriva in
Se även: - skriva om
type in (synonymous with write in, key in)
Se även: - re-type
skriva om
re-type
skyddsomslag
Se även: - bokomslag
protective cover
Se även: - dust jacket
skärm
screen
skärmdump
screen dump
skönlitteratur
fiction
sluta avtal
sign a contract (reach an agreement, enter an agreement)
slutanvändare
end users
slutna magasin, stängt magasin
closed stacks
slå ihop (sammanslagning)
merge (merger)
släktforskning
genealogy
smutstitelblad (alt. smutstitel. Sidan mellan försättsbladet och titelsidan oftast på högersidan och ibland med förkortad titelinformation )
Se även: - titelsida
half title
Se även: - title page
småtryck
ephemera
snabb beställning
rush order
snabbvalsmeny, poppuppmeny
pop-up menu
snedstreck
slash
"forward slash, backslash"
sparad sökning
saved search (synonymous with stored search)
specialbibliotek (ett bibliotek grundat och finansierat av ett företag, privat förening, en myndighet, en enskild organisation som resurs för dess personal eller ledamöter enligt organisationens mål)
"Socialstyrelsens bibliotek, Nordiska Afrikainstitutets bibliotek"

special library
specialläsesal
special collections reading room
spikning
posting
"All doctoral theses are posted electronically. The posting is made electronically."
spiraltrappa
spiral staircase
springa, smal öppning, myntinkast, bokinkast
slot
spåra en beställning
track an order
spärrat (om ett kort)
Se även: - avstängd - stänga av (en person)
blocked, barred
Se även: - banned, suspend, privileges withdrawn - ban (somebody)
statistik över användning (av e-resurser)
usage report
Stifts- och landsbibliotek
Diocesan and County Library
stigande
ascending
stipendium
scholarship
stoppord
stopword
straffåtgärd
penalty
streckkod
Se även: - RFID
barcode (Also "bar code")
Se även: - RFID
student (dvs som läser en grundutbildning vid ett universitet eller högskola )
undergraduate (i.e. a person who is doing their first degree at university)
studentpersonal
student assistant
studiematerial
study pack
studieplats
study space
styckevis utskrift, print on demand
print on demand
styrplatta
touch pad, track pad (pointing device used mainly on laptop computers)
stående sökprofilstjänst
alert service
stämpla (med en stämpel)
stamp (with a (rubber) stamp)
ständig tillgång/ägande
perpetual access
stänga av (en person)
Se även: - avstängd
ban (somebody)
Se även: - banned, suspend, privileges withdrawn
stöld
theft
stöldbegärlig
theft-prone
stöldmärkt
anti-theft device
"equipped with an ..."
synpunkter
"ange synpunkter till ..."

comments
"direct any comments to ..."
system för att hantera användarrättigheter
digital rights management systems
systembibliotekarie
systems librarian
säkerhetsbom
security bar
säkerhetskopia
backup
säkerhetsrutiner
safety procedures
säkerhetssystem
security systems
sällsynt bok, rar bok
rare book
sändlista
mailing list
sätta upp en bok
shelve (verb)
söka i katalogen
search the catalogue (UK); search the catalog (US)
söka, sökning
search
sökfråga
search query
sökfrågebaserat (ungefär)
user warrant, enquiry warrant
sökfält
search field
sökgränssnitt
search interface
sökingång
access point
sökmotor
search engine
sökmängd
hits (group of, set of)
sökord
search term (UK); keyword (US)
sökresultat
search results
sökset
search set
sökstrategi
search strategy
söksträng
search string
söktjänst
search tool, finding tool
söktyp
search mode
tabb (på en dator)
tab (short for tabulator)
talbok (för läshandikappade)
Se även: - CD-bok
talking book
Se även: - CD book
tangent
key
tangentbord
keyboard
tentera om, göra en omtenta
Se även: - omtenta
resit (retake) an examination
Se även: - resit, retake (examination)
termin
term (UK); semester (US) (semester även numera i UK)
tesaurus (alt. tesaur)
thesaurus
tidebok
book of hours
tidigare årgångar (av tidskrifter eller bibliografiska databaser som görs tillgängliga elektroniskt)
backfile
tidningsbilaga
newspaper supplement
tidskrift
Se även: - tidskrifter, periodika, seriella publikationer
journal
Se även: - periodicals
tidskrifter, periodika, seriella publikationer
Se även: - tidskrift
periodicals
Se även: - journal
tidskriftsagent
periodicals subscription agent
tidskriftsbibliotekarie
serials librarian
tidskriftsindex
periodical index
tidskriftssamlare
magazine holder
tidskriftssvit
journal run
tillfällig användare
walk-in user
tillfällig åtgärd
interim measure
tillgång till
access to
tillgänglig (finns att tillgå)
Se även: - tillgänglig (tillträde till)
available
Se även: - accessible
tillgänglig (tillträde till)
Se även: - tillgänglig (finns att tillgå)
accessible
Se även: - available
tillgänglighet
accessibility, availability
tillåten
Se även: - förbjuden, ej tillåten
permitted
Se även: - prohibited
tilläggstjänst
added service (ibland: additional)
timanställd
Se även: - studentpersonal
staff employed on an hourly basis
Se även: - student assistant
titelsida
title page
trunkera
truncate
trunkering (höger, vänster)
truncation (right-hand, left-hand)
tryckeri
printing office, printing company
tryckortssida
back of the title page, verso of the title page, imprint page (This is where you find information about copyright, the ISBN and the printer etc)
trådlös uppkoppling
WiFi, wireless connection, WiFi connection (WiFi is short for 'wireless fidelity' and rhymes with Hi-Fi. Alternative spellings are Wi-Fi, Wifi, wifi. )
trådlöst nätverk
Se även: - trådlös uppkoppling
wireless network
Se även: - WiFi, wireless connection, WiFi connection
träffar
hits
träfflista
hitlist
tysta läsplatser
quiet study areas
täckning
coverage
undantag
"med undantag för"

Se även: - vissa undantag
exception
"with the exception of; except (for)"
Se även: - certain exceptions
underlätta, hjälpa
facilitate
undersökning
survey
ungdomsbok
book for (pre-)teens
"... a selection of books for children, teens and young adults"
universitetslärare
faculty (synonymt med 'academic staff', men oftast som gruppterm. En plural verbform kan användas ibland)
"the faculty is ..."
uppdatera en lagrad sökning
update a stored search
upphandling
procurement
upphovsman(1) (i bibliotekssammanhang, den som har varit delaktig i skapande av en bok/artikel)
Se även: - upphovsman(2)
author, editor (in the library context of books and catalogues, a person who has a part in creating a book/article)
Se även: - creator
upphovsman(2) (används vid märkning av digitala resurser)
Se även: - upphovsman(1)
creator (used for tagging digital resources)
Se även: - author, editor
upphöjd siffra
superscript number (used with footnotes in the Oxford system)
uppkopplad, online
online
uppladdningsbar
rechargable
upplaga, utgåva
"en stor upplaga"

edition
"a big-run edition"
upprätta ett konto
set up an account
uppsats
Se även: - doktorsavhandling
student paper, term paper, dissertation (Dissertation is used for more advanced student papers)
Se även: - doctor's thesis; doctoral
uppslagsverk
reference book, book of reference, sometimes an encyclopaedia or dictionary
uppsägning, säga upp (av t.ex. ett avtal eller en prenumeration)
termination, terminate
uppsökande verksamhet (bibliotekets)
library outreach
USB-minne
memory stick
utbildningshandbok
training manual
utestående beställning (beställd men ej levererbart pga t.ex. före utgivning)
back order
utgallrad (även gallrad och utmönstrad)
Se även: - gallra
withdrawn (when an item is permanently withdrawn, its catalogue post is deleted and the item stamped with the word "withdrawn")
Se även: - weed, withdraw
utgiven
published
utgivningsort
place of publication
utgångsdatum
Se även: - giltig/t till
expiry date (UK); expiration date (US)
Se även: - valid till
utgångsgrind
Se även: - larmbåge - säkerhetsbom
exit gate
Se även: - security gate, barrier - security bar
utlånad
"utlånade böcker"

Se även: - låna ut - pågående lån
issued
"books issued"
Se även: - check out, issue - charge (US) - checked out items, loans
utlåningsapparat (alt. låneautomat)
Se även: - låneautomat
automated checkout
Se även: - self-checkout, self-issue machine
utlåningsbar
borrowable
utlåningsdisk
Se även: - lånedisk, låneexpedition
loan desk (använd hellre: circulation eller issue desk)
Se även: - circulation desk
utlåningstid
loan period, checkout period
utrustning
equipment
utskrift, skriva ut
print out
utsökning
feed, web feed (A web feed, or news feed, is a data format used for providing frequently updated content to websites)
utöka sökningen
Se även: - begränsa sökningen
expand a search
Se även: - refine a search
vagn
trolley (UK); cart (US)
vaktmästare
caretaker (UK); janitor (US)
val (valmöjlighet)
option
varaktiga URL
Se även: - PURL
durable URL
Se även: - PURL - Persistent URL
verktygsfält (på datorskärmen)
taskbar, toolbar, workbar (on computer screen)
versal
Se även: - gemen
uppercase, capital letter
Se även: - lower case, lower-case, lowercase
vetenskaplig publicering
academic publishing
vetenskaplig publikation
scholarly publication
vidarebefordra
forward, transmit, pass on
vikarie
temporary (librarian)
vikariera
employed on a temporary basis
visa, skylta
display
vissa undantag
certain exceptions
vuxnas lärande
adult learning
väg- och vattenbyggnadsingenjör (jfr civilingenjör)
civil engineer
välj
select
vänsterklicka
click the left-hand button on the mouse
väntehylla, avhämtningshylla, hylla för reserverad
hold shelf
webbansvarig, webbmästare
webmaster
webbläsare
browser
webbplats (en grupp sammanhängande webbsidor)
website
webbsida
Se även: - webbplats
web page
Se även: - website
å
Swedish "a" with a circle over it (In character coding this can be referred to as angstrom, but use with caution, angstrom is also a unit in physics)
årsbok
annual, yearbook
återlämna
return, discharge ("discharge" is far less common than "return" and always used in connection with an automated system)
återlämningsautomat
check in machine, self return machine
återlämningsdatum (för böcker), betalningsdatum (för fakturor)
due date
återlämningslåda
book-drop, book bin, box(ev. cart, trolley) for returned items
återvinning
retrieval
åtgärd
Se även: - tillfällig åtgärd
measure
Se även: - interim measure
ä
Swedish "a" with 2 dots over it
äldre nummer
Se även: - senaste nummer
back issue
Se även: - current issue
äldre tryck
early printed books, early imprints
äldre årgångar
back runs
ämnesbibliotek
Se även: - bruksbibliotek - filial (bibliotek)
subject library
Se även: - site library - branch library - library outlet (US)
ämnesingång
subject access point
ämnesmässiga relationer (även förstås semantiska)
semantic relations
ämnesord (som andra eller senare led i en ämnesordssträng)
Se även: - ämnesord
subheading
Se även: - subject heading
ämnesord
subject heading
ämnesportal
subject gateway
ö
Swedish "o" with 2 dots over it
öppen låneperiod
open-ended loan period, indefinite loan period
öppet magasin
open stacks
öppettider
library hours, opening hours
öppna ett konto
open an account
överbibliotekarie (bibliotekschef)
library director
översiktstidskrift
review journal
överstryka (på papper)
Se även: - markera (på en skärm)
highlight
Se även: - highlight (on a screen)
överträdelse
infringement